سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دانلود پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها

مبانی نظری و پیشینه نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها
دسته بندی جغرافیا
فرمت فایل docx
حجم فایل 148 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34
پیشینه و مبانی نظری نقش مشارکت مردم در توسعه روستاها

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1. تعاریف و مفاهیم مشارکت........................................................................................................................... 24

2- 2 . انواع مشارکت بر حسب موضوع و قلمرو اجرایی ................................................................................. 26

2- 2 - 1 . مشارکت اجتماعی ............................................................................................................................. 26

2- 2 - 2 . مشارکت اقتصادی ............................................................................................................................. 26

2- 2 - 3 . مشارکت سیاسی ................................................................................................................................ 27

2- 2 - 4 . مشارکت فرهنگی .............................................................................................................................. 27 2- 3 . الگوهای مشارکت 27

2- 3 - 1 . الگوهای مشارکت بر حسب نوع........................................................................................................ 28

2- 3 - 2 . الگوهای مشارکت بر حسب سطوح جغرافیایی................................................................................. 28

2- 3 - 3 . الگوهای مشارکت بر حسب کیفیت و همکاری ............................................................................... 29

2- 3 - 3 - 1 - . مشارکت طبیعی....................................................................................................................... 29

2 - 3 - 3 - 2 . مشارکت ارادی.......................................................................................................................... 29 2- 3 - 3 - 3 . مشارکت خود به خودی ....................................................................................................................................... 29 2- 3 - 3 - 4 . مشارکت بر انگیخته............................................................................................................................................... 29 2-4 . مشارکت و نقش آن در توسعه روستایی................................................................................................................ 30 2 - 5 . مشارکت مسولیت پذیری..................................................................................................................................... 31 2- 6 . ضرورت مشارکت در توسعه روستایی ................................................................................................................. 31 2 - 7 . قدرت و مشارکت ................................................................................................................................................. 32 2 - 8 . مشارکت و پایداری اقتصاد روستایی .................................................................................................................... 34

2-9. مشارکت و کشاورزی پایدار......................................................................................................................... 35

2-10 . مشارکت اطلاعات محور.......................................................................................................................... 36 2- 11 . فرایند مشارکت ............................................................................................................................................ 37 2- 12 . پیش شرطهای ضروری برای مشارکت مردم ....................................................................................................... 37 2- 12 - 1 . وجود یک نظام مردمی ...................................................................................................................................... 38 2- 12 - 2 . ایجاد روحیه دموکراسی و تصمیم گیری جمعی............................................................................................. 38 2- 12 - 3 . تمرکز زدایی..................................................................................................................................... 38 2 - 12 - 4 . واگذاری اختیار و قدرت تصمیم گیری به مردم.................................................................................................. 39 2- 12 - 5 . وجود رهبران قدرتمند محلی............................................................................................................................. 39 2- 12 - 6 . وجود سنتهای فرهنگی و اجتماعی..................................................................................................................... 40 2- 12 - 7 . پذیرش تنوع افکار در بین روستاییان.............................................................................................. 40 2- 12 - 8 . پذیرش سیستم های نظارتی از طرف مردم روستایی...................................................................................... 41 2- 12 - 9 . قراردادن اطلاعات و آگهی های لازم در دسترس روستاییان......................................................................... 41 2- 13 . مشارکت و اعتماد اجتماعی................................................................................................................................... 41 2- 14 . ابزار مشارکت.......................................................................................................................................... 42

2 - 15 . نقاط قوت مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف توسعه روستایی........................................................... 44 2 - 16 . آثار مشارکت در مراحل مختلف برنامه ریز توسعه روستایی .......................................................................... 45 2- 17 . موانع مشارکت......................................................................................................................................... 46

2- 18 . نظریه های توسعه روستایی مشارکتی...................................................................................................... 49

2-19 .روش تحقیق............................................................................................................................................... 52 2-20. تکنیک های تحقیق..................................................................................................................................................................... 52

 

همکاری در فروش با پورسانت بالا

کسب درآمد اینترنتی

سایت آگهی